Welkom op de website van Cees van Diest
HZ University of Applied Sciences
De Haagse Hogeschool/Zoetermeer

Dutch Innovation Factory
HZ University of Applied Sciences

Middelburg
Kijk o.a. op de website van De Haagse Hogeschool en Wascow
Vanaf 2019, na de verhuizing naar Zeeland, kwam ik in contact met de HBO-ICT opleiding van de HZ in Middelburg. Een relatief jonge en kleine club studenten en enthousiaste docenten, maar wel groeiend. Het mooiste werk als docent aan een HBO opleiding vind ik in het begeleiden van studenten bij hun stage (3e jaar) en bij het afstuderen (4e jaar). Juist daaraan had de opleiding behoefte en zo loop ik nu alweer een paar jaar mee voor enkele uren per week als docent-begeleider en examinator. In de tussentijd werd mij gevraagd te helpen afstudeertraject te vernieuwen samen met het team onder de titel “Bijdetijds” afstuderen. In april 2020 keurde het BDT van de HZ de plannen voor het nieuwe afstuderen goed en zo zijn vanaf februari 2021 de eerste studenten gestart volgens de nieuwe vorm, waarbij de voorbereidingen al een semester eerder waren begonnen. Naast deze klussen ben ik nu betrokken bij een mogelijke nieuwe deeltijd opleiding HBO-ICT. Leuk om zo nog een aantal jaren betrokken te blijven bij en in het HBO onderwijs ICT.


In 2007 ben ik verhuisd van de vestiging naar de vestiging in Zoetermeer om daar het stokje over te nemen als projectmanager van Enter-priZe. Dat was een opleidingsvariant waarbij studenten na het behalen van hun propedeuse een onderneming starten en dat combineerden met hun ict-opleiding en zo al ondernemend hun HBO-diploma behaalden. Toen ik net een paar maanden was gesetteld in Zoetermeer ging de locatiemanager van Zoetermeer naar een directiefunctie en zochten ze een opvolger. In eerste instantie was ik daar niet zo voor in, maar uiteindelijk ben ik het toch geworden en dat was een hele mooie, leerzame, maar ook wel drukke periode want Enter-priZe bleef ik er bij doen. Ook stond er een verhuizing op stapel naar een nieuwe locatie (Dutch Innovation Factory) en dat had de nodige voeten in de aarde. Ondertussen was ik dik betrokken bij een nieuwe deeltijd opleiding van de NOH-i (zie artikel NOH-informatica). In 2014 besloot het CvB dat Zoetermeer geen locatiemanager meer mocht hebben en ben ik teruggegaan naar het docentschap bij de opleiding ISM (Information Security Management). In 2017 kon ik met pensioen en dat heb ik gedaan en kreeg ik samen met collega Leo een mooi afscheid. Tot eind 2020 op inhuur basis nog de nodige studenten begeleidt bij hun stage en afstuderen. Leuk om zo nog een staartje aan het docentschap te knopene en enigszins betrokken te blijven bij het HBO onderwijs.De NOH-i was een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit (Heerlen), de HAN (Arnhem), Fontys (Eindhoven) en De Haagse Hogeschool (Zoetermeer). In het begin was ook de NHL (Groningen) als 4e hogeschool betrokken bij de ontwikkelingen van de opleiding. De opleiding is in 2009 gestart en beeindigd al weer 31 augustuis 2019. Dat de opleiding kort heeft bestaan is omdat o.a. de OU zich heeft moeten terugtrekken uit het traject en daarmee is de ('inschrijf')angel uit het samenwerkingsverband gehaald en derhalve was de opleiding sinds 2014 in afbouw. Ook het aantal inschrijvingen bleef in de eerste jaren sterk achter bij de verwachtingen en dat was een reden om te stoppen (helaas). Vanaf 2014 konden studenten zich niet meer aanmelden voor de oplelding. Studenten, die eerder, voor 2014, waren begonnen konden de opleiding wel afmaken en hun Bachelor-getuigschrift halen, echter dat moest dan wel op 31 augustus 2019 zijn gebeurd. Sinds de start ben ik locatiemanager, docent en begeleider bij de NOH-i te Zoetermeer geweest (als onderdeel van de Faculteit ICT & Media van de HHs). Bij het einde van de oplekidi ng het ik een boekje gemaakt over 12.5 jaar NOH-i.

Ondertussen hebben de betrokken hogescholen (HHs - Den Haag, Fontys - Eindhoven en HAN - Arnhem, gezamenlijk, wel weer nieuwe deeltijdopleidingen gemaakt en gestart in 2016. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar de websites van de betreffende hogescholen. Voor deze nieuwe opleidingen is, zeker bij de HHs, de belangstelling groot en voorziet dus wel degelijk in een behoefte bij werkenden (in ICT).TeamDuaal afscheidsdiner Mieke


Kijk verder bij mijn CV voor alle werkgevers in 50 jaar