Het zijn komende woensdag, 15 maart, verkiezingen voor de provinciale staten, maar daar lijkt het geenszins op. Alle landelijke politieke kopstukken uit Den Haag zijn met enige regelmaat op de televisie of op de radio in debat met elkaar. Waar zijn de lokale politici, die zich verkiesbaar stellen voor het provincie parlement?

Laat ik me even richten op Zeeland. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van Zeeland. Zij bepalen de koers van het provinciale beleid. Statencommissies bespreken voorstellen voor beleid. De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten in hun werk. De voorzitter van de Provinciale Staten is de commissaris van de Koning. Weet ik eigenlijk wie dat is? Natuurlijk, dat is Han Polman en Flora van Houwelingen is de Statengriffier. In Zeeland heeft de Provinciale Staten 39 zetels en die zijn nu verdeeld over 16 fracties (partijen), waarbij het CDA nu de grootste is met 7 zetels, gevolgd door de SGP met 5 zetels. In 2019 begonnen we overigens met 13 partijen, maar net als in de Tweede Kamer hebben in de Provinciale Staten van Zeeland enkele statenleden hun oorspronkelijk partij de rug toegekeerd en zijn voor zichzelf begonnen. Kiezersbedrog lijkt me, een mollenstreek! Nu hebben we 16 partijen in de Staten. Opmerkelijke feiten in de afgelopen 4 jaar. Statenlid Vincent Bosch verlaat de PVV en gaat verder als Lijst Bosch. Bosch is in 2023 niet meer verkiesbaar en dus houdt Lijst Bosch op te bestaan. Forum voor Democratie lid Robert Bruncke verlaat al snel na de verkiezingen de fractie en gaat alleen verder onder ProZeeland. Daar sluit FvD-lid Robert Koevoets zich later bijna aan, maar breekt in 2022 weer met Bruncke . Koevoets staat nu weer op plek 2 van de lijst van Forum voor de komende verkiezingen. Robert Bruncke sluit zich aan bij Belang van Nederland (net BVNL van Wybren van Haga) en is daar nu direct lijsttrekker geworden. Maar de echte mol is Eelco van Hoecke van Forum van Democratie. Al heel snel na de verkiezingen in 2019 breekt hij, net als Bruncke en Koevoets, met Forum voor Democratie en sluit zich aan bij de Partij voor Zeeland. Dat lijkt een tussenstap naar meer. In 2021 zien we Hoecke bij JA21 flirten voor een zetel in de 2e kamer, maar dat lukt niet. Voor de komende verkiezingen wilde Hoecke zich aansluiten bij de BBB van Caroline van der Plas, maar die poging strandde en nu staat Eelco met lege handen. Misschien wel terecht, want dat partijhoppen is natuurlijk geen politiek bedrijven. Lijst Bosch, ProZeeland en Fractie van Hoecke zijn daarmee passé. Gelukkig valt er genoeg te kiezen komende week. Er staan 16 partijen op de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zeeland. Nieuw zijn Belang van Nederland (BVNL), JA21, AWP voor water klimaat en natuurl en tot slot de BBB. De laatste partij dreigt in veel provincies van niks op plek 1 te komen en dus de grootste te worden. Dat flikte FvD 4 jaar geleden en dat ligt nu geheel op zijn gat, dankzij de onbegrijpelijke uitspraken en standpunten van partijleider Thierry Baudet. Daar zou ik een aparte column over kunnen schrijven, maar waarom zou ik daar woorden aan vuil maken? Dat doet Baudet zelf al en die kan zich beter gaan concentreren op het schrijven en uitgeven van boeken, maar dan wel graag buiten de politieke arena.

Nu maar eens kijken of alle peilingen over de uitslagen van deze belangrijke verkiezingen gaan uitkomen. Ik kan er heel direct getuige van zijn, want komende woensdag mag ik de middag weer op het stembureau doorbrengen en ’s avonds helpen bij het tellen van de uitgebrachte stemmen.

Naast een keuze voor de Provinciale Staten kan er ook gestemd worden voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen. Niet vergeten, hoor, want het waterschap is belangrijk voor onze provincie. Veilige dijken en duinen, schoon en voldoende water, veilige wegen en fietspaden, gezonde bomen en struiken, maaien en ga zo maar door. Voor het bestuur van het waterschap zijn 30 zetels beschikbaar. 7 zetels zijn zogenaamde geborgde zetels voor categorieën ongebouwd, bedrijven en natuurterreinen en niet verkiesbaar. 23 zetels zijn voor de politieke partijen en dus verkiesbaar. Voor deze 23 zetels kun je kiezen uit 12 partijen, 10 daarvan doen ook mee aan de Provinciale Staten verkiezingen en 2 partijen doen alleen mee aan de verkiezingen voor het waterschap. Begrijpt u het nog?  

Zou Poetin weten wat verkiezingen zijn? Denk van niet, want democratie is in Rusland ver te zoeken. Hij moet er niets van weten. Deze dictator regeert met harde hand in Rusland en probeert dat nu ook in Oekraïne te doen. Maar daar vechten ze hard terug om hun democratie te behouden en niet onder het regime van Poetin te komen.  

Maak er mooie verkiezingen van en vergeet niet te gaan stemmen!  

 
 
 

Door cevadi

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *