HBO I(C)T Onderwijs

HZ - Middelburg - 2019-2021

Maar een fantastisch beroep

Vanaf 2019, na de verhuizing naar Zeeland, kwam ik in contact met de HBO-ICT opleiding van de HZ in Middelburg. Een relatief jonge en kleine club studenten en enthousiaste docent, maar wel groeiend. Het mooiste werk als docent aan een HBO opleiding vind ik in het begeleiden van studenten bij hun stage (3e jaar) en bij het afstuderen (4e jaar). Juist daaraan had de opleiding behoefte en zo loop ik nu alweer een paar jaar mee voor enkele uren per week als docent begeleider en examinator. In de tussentijd werd mij gevraagd te helpen afstudeertraject te vernieuwen samen met het team onder de titel “Bijdetijds” afstuderen. In april 2020 keurde het BDT van de HZ de plannen voor het nieuwe afstuderen goed en zo zijn vanaf februari 2021 de eerste studenten gestart volgens de nieuwe vorm, waarbij de voorbereidingen al een semester eerder waren begonnen. Naast deze klussen ben ik nu betrokken bij een mogelijke nieuwe deeltijd opleiding HBO-ICT. Leuk om zo nog een aantal jaren betrokken te blijven bij en in het HBO onderwijs ICT.

De Haagse Hogeschool 1992-1995 en 2001-2020

NOH-i - 2007-2019

Vanaf 1992 tot 1995 en van 2001 t/m 2017 ben ik in dienst geweest bij De Haagse Hogeschool, faculteit ICT & Media. Daar heb ik in bijna 20 jaar diverse functies en rollen gehad. Begonnen als docent van de voltijdse opleiding Informatica en Informatiekunde, later als docent van de duale ICT en vervolgens teamleider van diezelfde variant. Dat allemaal op de vestiging in Den Haag.

In 2007 ben ik verhuisd naar de vestiging Zoetermeer om daar het stokje over te nemen als projectmanager van Enter-priZe. Dat was een opleidingsvariant waarbij studenten na het behalen van hun propedeuse een onderneming starten en dat combineerden met hun ict-opleiding en zoal al ondernemend hun HBO-diploma behaalden. Toen ik net een paar maanden was gesetteld in Zoetermeer ging de locatiemanager van Zoetermeer naar een directiefunctie en zochten ze een opvolger. In eerste instantie was ik daar niet zo voor in, maar uiteindelijk ben ik het toch geworden en dat was een hele mooie, leerzame, maar ook wel drukke periode want Enter-priZe bleef ik er bij doen en stond er  een verhuizing op stapel naar een nieuwe locatie (Dutch Innovation Factory) en dat had de nodige voeten in de aarde. Ondertussen was ik dik betrokken bij een nieuwe deeltijd opleiding van de NOH-i (zie artikel NOH-informatica). In 2014 besloot het CvB dat Zoetermeer geen locatiemanager meer mocht hebben en ben ik teruggegaan naar het docentschap bij de opleiding ISM (Information Security Management). In 2017 kon ik met pensioen en dat heb ik ook gedaan en kreeg ik samen met collega Leo een mooi afscheid. Tot eind 2020 op inhuur basis nog de nodige studenten begeleidt bij hun stage en afstuderen.

In 2011 zijn we in Zoetermeer gestart met een avond/deeltijd opleiding onder de naam Netwerk Open Hogeschool Informatica (NOH-i).  Een nieuwe mogelijkheid voor werkenden in de IT om een Bachelor diploma te behalen. Ik werd docent en coördinator voor deze opleiding die door het MT van De Haagse Hogeschool op mijn verzoek in Zoetermeer was geplaatst.  De ontwikkeling van deze opleiding was in 2007 al begonnen.

De NOH-i was voor zijn tijd een innovatief concept met o.a. als kernwaarden: blended learning, semesters, gericht op (werkende) IT-professionals en hun werkgevers, landelijk aanbod (dekking). Daarnaast was er een unieke samenwerking en kennisdeling tussen de Open Universiteit en 4 hogescholen, nl. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogescholen Eindhoven, de Hanze Hogeschool Groningen en De Haagse Hogeschool.

De eerste aanmeldingen kwamen slecht op gang doordat er weinig marketing budget was. Toen het eenmaal een beetje leek te gaan lopen (2013) trok de Open Universiteit zich terug uit dit traject en daarmee was de opleiding ten einde. Vanaf 2014 mochten we geen nieuwe studenten meer aannemen en kwamen daarmee in de afbouw fase, die liep tot 1 september 2019. Tot die tijd maak ik voor deze opleiding nog enkele uurtjes om een aantal studenten nog te begeleiden naar het getuigschrift. Op 11 september 2019 is de NOH-i afgesloten middels een mini-symposium met betrokken collega’s en alumni. Ik heb voor deze gelegenheid een boekje geschreven over de 12 ½ jaar NOH-i.

Interesse in dit boekwerkje? Neem dan contact met mij op en ik stuur een exemplaar toe.
Op = op!