Trugkieke

Mijn werkleven  (1967 – 2021)

Maandag 1 april 1968 was mijn eerste betaalde werkdag. Ik begon als administratief medewerker bij het NBBS (Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen), toen hét reisbureau voor en door studenten. Het beginsalaris was bruto fl 350,- en netto fl 279,- Voor een zestienjarige in die tijd een vorstelijk bedrag per maand. Ik zat vaak achter een kasregister om reisboekingen financieel vast te leggen en later bediende ik de boekhoudmachine. Ik wilde geen boekhouder worden, maar reizen boeken e.d. Dat kon toen niet  bij het NBBS, dus verkaste ik naar de Biljettencentrale (dochteronderneming van de NS), die een dependance hadden bij het NBBS om de treintickets te verzorgen. Ik kon niet bij het NBBS blijven omdat de reisafdelingen werden verzorgd door studenten die hun studie een jaar onderbraken om werkervaring op te doen. Het uitstapje, inclusief twee jaar diensttijd bij de Marine, duurde precies vier jaar. Ik werd in 1973 teruggevraagd bij het NBBS op de afdeling  ALPAS (Alle Passages).

Naast werken en basketballen, studeerde ik in de avonduren om mijn afgebroken HBS alsnog te halen, alleen was dat net de Havo (1968, Mammoetwet) geworden. Na de Havo wilde ik verder studeren maar daar bood het NBBS geen faciliteiten voor. En zo kwam ik in 1977 terecht bij Het Directoraat-Generaal van de Arbeid, een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de 15 jaar die ik daar heb gewerkt,  heb ik het ICT-vak geleerd en uitgevoerd.

In 1992 stapte ik in het HBO-ICT onderwijs als docent bij De Haagse Hogeschool, waar ik uiteindelijk tot mijn pensioen (2017) in veel functies en met zeer veel plezier heb gewerkt. Door omstandigheden (lage instroom van studenten) heb ik tussen 1995 en 2001 een uitstap gemaakt naar commerciële ICT bedrijven. Als eerste werkte ik als adviseur en manager bij Omega Onderwijsadvies en was ik met name betrokken bij de ontwikkeling, verkoop en implementatie van het studentenvolgsysteem Volg+. In die tijd een zeer populier systeen in HBO land en later ook in MBO en WO instituten. Na enkele jaren werd Omega overgenomen en kwam ik daardoor in dienst van de onderwijstak van RCC Informatieystemen. Later werd dat bedrijf omgedoopt in Roccade en nog wat later in PinkRoccade en dat in die jaren een hele grote speler in automatiseringsland. Die 6 jaren in het bedrijfsleven was een zeer leerzame periode. Ervaringen uit die jaren kwamen goed van pas in mijn onderwijspraktijk bij de HHs.

Naast  deze dienstverbanden ben ik in 2000 een eigen bedrijfje gestart: Wascow. In mijn werkplaats in Hazerswoude timmerde ik er lustig op los aan meubels en verkocht ik personal computers, van het merk Laser, aan scholen en particulieren. Dat was wel een wat vreemde combinatie van timmerwerk en ICT, vandaar de naam Wascow dat stond voor What A Strange Combination Of Work. Eind 2021 heb ik deze werkzaamheden beëindigd.

Tussen 2019 en 2021 (3 jaar) ben ik parttime werkzaam geweest bij de HZ in Middelburg voor het begeleiden van studenten in hun stage en bij het afstuderen. Daarnaast het afstuderen vernieuwd en aanzet gegeven voor een deeltijd opleiding die in 2023 wordt aangeboden naast de voltijd.

Sinds 2017 ben  ik ‘in dienst’ van het SVB en ABP.  Heerlijk die vrijheid!