Traditie is mooi en moeten we in ere houden als het effe kan. Neem Prinsjesdag op de derde dinsdag in september. Wel of niet handhaven? Van mij mag het. Na twee coronajaren kon de Koning met zijn gevolg, waarin nu ook prinses Amelia aanwezig was, weer ouderwets met de Glazen Koets. In die koninklijke stoet ontbreekt sinds een paar jaar iets in dit rijtje: de Gouden Koets. En die keert voorlopig ook niet meer terug. Na Prinsjesdag 2015 ging de Gouden Koets in restauratie. Na jaren van klussen aan deze koets vertelt koning Willem-Alexander in januari 2022 in een videoboodschap dat de Gouden Koets voorlopig niet gebruikt zal worden op Prinsjesdag en bij andere speciale gelegenheden. De koets was van juni 2021 tot eind februari 2022 te bekijken in het Amsterdam Museum met een bijbehorende tentoonstelling. Of de koets in de Koninklijke Stallen in Den Haag blijft, een permanent museumstuk wordt of ooit weer zal uitrijden, blijft de vraag. Het simpelweg verbannen van historische objecten en symbolen is volgens de koning geen oplossing. Een aanhoudende discussie over het zijpaneel ‘Hulde der Koloniën’ is de oorzaak. Hoe een maatschappelijk debat leidde tot het verdwijnen, die van voor miljoenen opgeknapte Gouden Koets. De rit van 2022 van paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg ging niet geheel ongemerkt voorbij. Boeren langs de route, zonder tractor want die mochten Den Haag niet in, stonden met omgekeerde vlaggen te demonstreren en riepen leuzen als ‘rot op’ en ‘landverraders’. Demonsteren mag en is soms zelfs nodig, maar op een dag als deze en met die leuzen vind ik dat wel ongepast.

Mag je áltijd demonstreren als je het ergens niet mee eens bent? Op grond van artikel 9 van onze Grondwet heeft iedereen het recht om te demonstreren. Dit recht houdt in dat je samen met één of meer personen in het openbaar een mening mag uiten. De inhoud van die meningsuiting doet er, bij de vraag of het mag ja of nee, niet toe. Het recht om te demonstreren is echter geen absoluut grondrecht. Artikel 9 lid 2 van de Grondwet en de Nederlandse demonstratiewet – de Wet openbare manifestaties – bieden de burgemeester de bevoegdheid om een demonstratie te beperken en in een uiterst geval zelfs te verbieden. Dit mag hij alleen doen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van drie doelcriteria: 1. ter bescherming van de gezondheid; 2. in het belang van het verkeer; 3. ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. De burgemeester mag zich niet bemoeien met de inhoud. Sterker nog, als de (controversiële) inhoud van een demonstratie aanleiding geeft tot vijandige reacties en tegendemonstraties, is de burgemeester verplicht om zich in te spannen om de demonstratie toch door te kunnen laten gaan. Die inspanningsverplichting gaat zo ver dat hij, indien nodig, bij een demonstratie meer politie zal moeten inzetten dan bij een risicowedstrijd in het betaald voetbal. Als zelfs een zodanige politie-inzet wanordelijkheden niet kan voorkomen, pas dan kan de burgemeester overgaan tot een demonstratieverbod.

Deze week was er nog iemand aan het ‘demonsteren’, maar dan meer van zijn politieke onkunde en dat was Thierry Baudet tijdens zijn spreekbeurt bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Terwijl Nederland met serieuze crises te maken heeft, bemoeit Baudet zich tien uur lang niet met het belangrijkste debat van het jaar. Als enige van alle twintig fractievoorzitters doet de leider van Forum voor Democratie geen enkele interruptie bij de eerste paar sprekers op op dag één van die beschouwingen. Als hij even na 20.00 uur aan de beurt is – hij krijgt voorrang omdat zijn vrouw op punt van bevallen staat – weet hij binnen twintig minuten het debat geheel te ontregelen. Met opmerkingen over het St. Anthonys College in Oxford, de universiteit waar minister van Financiën Sigrid Kaag heeft gestudeerd. “Dat is een opleidingscentrum „voor spionnen”, zegt Baudet. “Het bewijs van de verbondenheid van de geheime diensten, marxisme en de mondiale deep state”. Waar gaat dit over en waarom uit een fractievoorzitter dergelijke beschuldigingen, terwijl hij het over de plannen van de regering moet gaan? Hierop besluit het voltallige kabinet demonstratief de plenaire zaal te verlaten, een ongekende daad van protest. Kaag als een van de eersten, snel gevolgd door al haar collega’s in vak K. Premier Rutte lijkt de actie als laatste in de gaten te hebben, maar vertrekt uiteindelijk ook. Kamervoorzitter Vera Bergkamp schorst de vergadering omdat ze de indirecte beschuldiging aan het adres van de partijleider van D66 “niet gepast” vindt. Bovendien: een debat waar de Tweede Kamer de regering ter verantwoording roept kan niet plaatsvinden als niemand van het kabinet aanwezig is. In de wandelgang zegt minister Hugo de Jonge (Wonen, CDA) dat híj als minister van Volksgezondheid “twee jaar lang naar die complotwaanzin” heeft moeten luisteren en dat het “linea recta leidt tot bedreigingen”. Baudet slaat opnieuw de plank dus volkomen mis, en dan zeg ik het nog netjes, met zijn redevoering en mag van de voorzitter uiteindelijk ook niet verder. Ze ontzegt hem het spreekrecht en terecht. Kamerleden hebben het recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat is wat anders dan schofferen, zonder enige politieke bedoeling. Schofferen om te schofferen en dat ook nog tegen een vorstelijk salaris als Tweede Kamerlid. Wij, de belastingbetaler, betalen Baudet om dergelijke onzin uit te kramen. Weg ermee!

Wie ook schoffeert en elke keer weer bedreigingen uit is Poetin. Die draait de zaak ook nog eens op z’n kop als hij beweert dat hij de Russische bevolking moet beschermen tegen het westen en dreigt met het inzetten van kernwapens. Gevaarlijk? Zeker. We moeten maar afgaan op onze regeringsleiders met gezond verstand en die stellen ons gerust. Behalve Thierry Baudet, want die is aanhanger van Poetin. Gelukkig is dat niet omgekeerd!

Maak er een demonstratievrije week van!

Door cevadi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *