Wat afgelopen jaren nog een politieke stroming leek te worden die ertoe deed en waar veel kiezers zich politiek in konden vinden, is geworden tot een rebellenclub met als leidend voorbeeld Thierry Baudet. Zijn ‘ambtgenoten’ (hij is de enige in de Tweede Kamer die deze term bij herhaling gebruikt) worden buiten die Kamer reptielen genoemd en daarnaast geeft hij toe een aanhanger van Poetin te zijn en de NAVO en de EU mogen worden opgeheven. Door die dezelfde reptielen, uitgezonderd die van zijn eigen club, de PVV, BBB en groep Haga werd Baudet afgelopen week met 119 stemmen voor en 2 tegen geschorst om zeven dagen deel te nemen aan de beraadslagingen van de Tweede Kamer. Deze schorsing ging in op 19 oktober jl. Baudet mag nog wel stemmen. Dat hij een paar dagen niet meedoet aan de debatten is op zich niet zo erg natuurlijk, want hij kraamt vooral veelal onzin uit. Soms is hij ook helemaal niet meer te volgen, maar dat zal wel aan mijn intelligentie liggen. De schorsing is maar voor 7 werkdagen en wat gebeurt er daarna. De schorsing was gebaseerd op het niet opgeven van nevenfuncties en bijverdiensten in het register van de Tweede Kamer. Dat gaan hij en zijn fractiegenoten ook toekomstig niet doen en dat maakt me heel benieuwd hoe de leden van de Tweede Kamer na afloop van de schorsing hiermee omgaan. Bij de algemene beschouwingen, in de week van Prinsjesdag, begon Baudet een verhaal op te hangen over een spionnenschool in Engeland en deed daarmee een persoonlijke aanval op de minister van financiën, Sigrid Kaag. Er volgde een bijzondere, unieke actie van de regering want men verliet collectief vak K en lag het debat stil. Baudet keek uiterst verontwaardigd en stond wel flink in zijn hemd. Toen het kabinet uiteindelijk terugkwam en Baudet geen excuses wilde aanbieden ontnam de voorzitter hem het woord, waarmee hij zijn ‘vuile’ betoog niet kon afmaken.

Nu is Baudet niet de enige, want het lijkt er wel op dat in debatten in de Tweede Kamer steeds meer op de persoon wordt gespeeld en de echte inhoud daarmee aan de zijlijn komt te staan. Ook bij de interruptiemicrofoon gaan de verwijten over en weer en de gebruikte bewoordingen worden steeds onvriendelijker tot beledigend aan toe.

Ik ga heel graag naar het theater, met name naar cabaretvoorstellingen, maar door corona was dat twee jaar niet mogelijk. Maar geen nood, daar waren de debatten in de Tweede Kamer op NPO Politiek en vaak is het daar ook ‘cabaret’. Ik kan u aanraden om daar eens naar te kijken. De debatweek begint altijd op dinsdagmiddag met het vragenuurtje waarin Kamerleden vragen stellen aan een bepaalde minister die dan moet komen opdraven in Vak K. Vervolgens worden in een razend tempo moties, amendementen en wetten in stemming gebracht, soms hoofdelijk en dat duurt dan even. De griffier leest dan alle 150 namen een voor een voor en vanuit de zaal roept men ‘voor’ of ‘tegen’. Na de stemmingen vergadert men nog kort over de regeling van werkzaamheden en kunnen Kamerleden verzoeken indienen voor een debat over een bepaald, vaak actueel, onderwerp. Bij al deze zaken gaat het er allemaal redelijk beschaafd aan toe, maar daarna komen de echte debatten en gaat men los en soms over de scheef. Dan moet de voorzitter ingrijpen en daar zit nu wel een probleem. De huidige voorzitter, Bergkamp (D66), wil dat allemaal in goede harmonie oplossen, maar dat lukt niet altijd en dan ontbreekt wel enige stevigheid.  Als Bergkamp er niet is neemt een van de ondervoorzitters, dat zijn leden van het Presidium, het van haar over en dat maakt wel verschil. Neem Martin Bosman (PVV) of Paul van Meenen (D66), die zitten met ‘harde’ hand en een lach de vergaderingen voor en dat alles op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. Zo was er recent een debat met Van Meenen als voorzitter en Baudet op het spreekgestoelte. Baudet hield zich volgens de voorzitter niet aan het Reglement, vroeg hem zijn woorden terug te nemen. Dat weigerde Baudet en dus ontnam de voorzitter Baudet het woord. Geen enkel gemor vanuit de Kamer hierover behalve natuurlijk bij de spreker. Kortom, misschien moeten we de oorzaak van het ongewenste gedrag van Kamerleden niet alleen bij de leden zoeken, maar meer bij de ongewenste ruimte die ze wordt gegeven voor ongepast taalgebruik en beledigingen. Terug naar de echte inhoud van waar het in debatten over zou moeten gaan; politiek en dat o.l.v. een nieuwe voorzitter. Dan maar een beetje minder cabaretachtig, want daarvoor kan ik weer gewoon naar het theater of de uitzendingen van Ongehoord Nederland bekijken of luisteren naar de postcast Forum Inside.  

Kan ik een parallel trekken met de oorlog in Oekraïne?  Moeilijk, maar misschien moeten ze in Rusland de voorzitter van het land, Poetin, vervangen door een ander Russische leider. Ik kan moeilijk inschatten of dat werkelijk veranderingen brengt in die oorlog, maar we kunnen het allicht proberen.  

Maak er een mooie herfst(vakantie) week van.  

Door cevadi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *