Jammer, dat je goed moet kunnen schrijven om een verhaal te vertellen waar ze een boek van maken, terwijl je misschien niet eens zoveel te vertellen hebt en er waarschijnlijk andere mensen zijn die veel meer te vertellen hebben, maar die nooit een boek zullen schrijven, omdat ze niet goed kunnen schrijven’. Vandaag gelezen op scheurkalender van Toon Hermans.

Jammer, dat er nog geen 50% van de stemgerechtigden in Nederland hun stem hebben uitgebracht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP). Het is een recht om te gaan stemmen. Het Europees Parlement is gewoon heel belangrijk voor alle betrokken landen. Samen maken we een vuist. Er worden wetten gemaakt die voor alle landen gelden en dus impact hebben op ons dagelijks bestaan, vrede en veiligheid. Die laatste twee lijken nu in het geding door de oorlog in Oekraïne. Misschien moeten we juist nu heel blij zijn lid te zijn van de Europese Unie, anders had Rusland nu meerdere grenzen gepasseerd richting ons mooie landje.  

Jammer, dat we nog steeds moeten stemmen op een enorm formulier met daarop heel veel partijen en heel veel kandidaten. Voor deze verkiezingen stonden er 20 partijen op de lijst met in totaal maar liefst 497 kandidaten en dat voor slechts 31 plekken vanuit Nederland in het Parlement. In totaal worden er in 720 Europarlementariërs vanuit de 27 lidstaten gekozen. 50Plus (bestaat dat nog?) spant de kroon met 50 kandidaten op de kandidatenlijst! Een aantal partijen hadden op de laatste plek de lijsttrekker of fractievoorzitter in Tweede of Eerste Kamer of een bekende politicus staan. Dat noemen ze lijstduwers, zoals Kees van der Staaij bij de SGP of Hedy d’Ancona bij GL/PvdA. Voorspellingen zeggen dat GL/PvdA en PVV de grootste worden met max 8 zetels, dus een kandidatenlijst met 10 Europarlementariërs is meer dan voldoende. Dat maakt het tellen ook een stuk simpeler.  

Jammer, dat de uitslag nog niet bekend is, maar dat komt omdat in de meeste lidstaten op zondag (9 juni) wordt gestemd. In de Europese Akte voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement is bepaald dat de verkiezingen plaatsvinden in een periode die begint op donderdag en eindigt op zondag. Normaal stemmen wij in Nederland op woensdag. Dat kon dus niet en de donderdag ligt het dichtste bij de woensdag. Zondag is uit oogpunt van eerbiediging van de zondagsrust niet gekozen. Wat nou zondagsrust? Veel winkels en met name supermarkten zijn op zondag open en wordt er gewoon gewerkt.  

Jammer, dat we nog steeds niet elektronisch kunnen stemmen, terwijl dat in diverse buitenlanden gewoon gebeurt. In Nederland werd in 1966 de mechanische stemmachine, in 1978 de elektronische variant en in 1991 de stemcomputer ingevoerd. Nagenoeg alle gemeentes gebruikten tot 2007 tijdens verkiezingen stemcomputers, waarbij in ieder stembureau een of meer stemcomputers geplaatst werden. De meeste stemcomputers in Nederland werden geleverd door Nedap (85% in 2001) en door Sdu (10% in 2006). De Sdu-computers werkten als gewone pc’s, die van Nedap waren speciale apparaten met computeronderdelen. De ministerraad heeft echter besloten vanaf 2009 weer met het potlood te gaan stemmen. Hierdoor is het gebruik van de stemcomputer dus afgeschaft. We zijn 15 jaar verder en nog steeds stemmen we met potlood en een arbeidsintensief telproces achteraf.  

Jammer, dat, zoals het er nu naar uitziet, de politiek in Nederland en Europa, naar rechts trekt. Helemaal naar links is ook niet het einde of het beste. We moeten in het midden blijven en ook dan zullen er zaken zijn waar ik of anderen het niet helemaal mee eens zullen zijn, maar dat heet het compromis zoeken en vinden, polderen ofwel de Nederlandse variant van het Rijnlandse model en dat veronderstelt een samenwerkingsbereidheid tussen overheid, werkgevers en werknemers. Beetje geven en beetje nemen. Nu lijkt het wel heel extreem te worden. Maar goed, rechts heeft gewonnen en laten we maar eens kijken wat ze ervan maken.  

Maak er een fraaie week van.  

Door cevadi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *