Soms kom je opeens woorden tegen in de media of elders, onder andere bij het puzzelen, die je gewoon niet kent. Zo van, nog ooit van gehoord! Ligt dat nu aan mij, is mijn woordenschat te klein? Is mijn wereld om mee heen anders zodat je die woorden niet tegenkomt en derhalve niet kent laat staan gebruikt? Ik zal het met een aantal voorbeelden duidelijker maken.

Zo was er vorige week een bericht over inbrekers die aanzienlijke schade hadden toegebracht aan de koepel van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Alle vier de glas-in-loodraampjes zijn vernield, een brandblusser is leeggespoten, er is op de vloer geplast én een verzegeld kistje is gestolen. Op donderdag merkte plebaan Vincent Blom al verdacht veel stof op in de buurt van het altaar, maar pas op vrijdag ontdekte de brandweer per toeval de inbraak tijdens een inspectie. Het woord plebaan fronste mijn wenkbrauwen. Een plebaan is een pastoor maar dan van een kathedraal. Doe maar deftig. De plebaan vervult in naam van de bisschop de zielzorgtaken van de omliggende parochie. Het woord komt van plebanus (kerkelijk Latijn), dat stamt van plebs = het (gewone) volk. De bisschop, die aan het hoofd staat van een ordinariaat heeft dan weer de titel van Ordinarius. Ordinarius kan ook wijzen naar een hoogleraar, een docent van de hoogste rang aan een universiteit. Snapt u het nog? Tijdens het zoeken naar de betekenis van plebaan, kwam ik tevens tegen dat deze doorgaans ook (seculier) kanunnik of kapittelheer binnen de Rooms-Katholieke Kerk is en daarmee geen kloosterling (reguliere kanunnik) en leeft in een kanunnikenhuis ofwel gewone (stad)woning. Werknemers ontvangen van hun bedrijf of instelling loon of salaris, maar een geestelijke krijgt een prebende, het jaarlijks inkomen. En zo zijn er nog meer voorbeelden uit de geestelijke wereld te noemen. Leven op een andere planeet?

Deze week was ik op de ambassadeursdag 2024 van Seniorweb. Seniorweb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, ruim 500 leslocaties en 2800 vrijwilligers. Seniorweb is sinds 1996 actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen het gemak en het plezier van de computer en internet ervaren. Voor iedereen in de vorige zin mag je ook ouderen lezen, vooral mensen die niet zijn opgegroeid met de ict-hulpmiddelen van vandaag en daar dus problemen mee ondervinden. De vrijwilligers, bij Seniorweb ambassadeurs genoemd, zijn de leden die de andere leden op vrijwillige basis helpen zowel op de leslocaties of aan huis. Zij doen het primaire werk van de vereniging.

Wij kennen natuurlijk het woord ambassadeur wel, maar dan als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid in het buitenland. Heb je in het buitenland als Nederlander een probleem, bijvoorbeeld in Spanje als je je paspoort hebt verloren, dan kom je al gauw bij de Nederlandse ambassade in Madrid terecht. Niet alle landen hebben een ambassadeur. Het kan ook een consul-generaal zijn, een permanent vertegenwoordiger, zaakgelastigde of een speciale gezant. Deze termen kennen we bij Seniorweb dan weer niet. De buitenlanden hebben op hun beurt weer een vertegenwoordiger in Nederland. In Den Haag wemelt het van de buitenlandse ambassades. Een misverstand is dat zo’n ambassade hier of in het buitenland een stukje grondgebied van de desbetreffende staat is. Neen dus, wel geniet het terrein waar de ambassade gevestigd is en de residentie is van de ambassadeur onschendbaarheid. Dat betekent dat de autoriteiten van het gastland het ambassadeursterrein en -residentie pas mogen betreden met goedkeuring van de ambassadeur.

Terug naar de ambassadeursdag van Seniorweg of wel de bedankdag aan de vrijwilligers. Media Plaza in Utrecht was het toneel waar het allemaal plaatvond en waar bijna 400 ambassadeurs samen kwamen om te genieten van een leuk en interessant programma met als thema: ‘De toekomst komt dichterbij!’ Twee heel inspirerende lezingen van Bennie Mols en Ayca Szapora. Bennie is specialist in kunstmatige intelligentie (KI) en liet ons de mogelijkheden zien van dit fenomeen in een samenleving die steeds verder digitaliseert. KI vinden we overal, in auto’s, mobieltjes, app en sinds 2022 hebben we natuurlijk ChatGPT. Misschien toch eens proberen! Na de lunch was het de beurt aan Ayca Szapora, neurowetenschapper. Zij liet ons de gigantische kracht zien van ons eigen denkvermogen en nam ons verder mee op reis door het menselijke brein. Er werd gedanst, geroepen, gemediteerd, enzovoort. In slaap vallen na lunch was er niet bij. Het programma werd omlijst door zangeres Janne Schra en afgesloten met een prima verzorgde borrel. Ik heb er weer de nodige inspiratie opgedaan.

Maak er een inspirerende week van.

Door cevadi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *