Renovatie Binnenhof

Tegen de tijd dat kabinet Wilders er is, als het er überhaupt al komt, is de verbouwing van het Binnenhof wel klaar. Deze week verklaarde demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge getooid met hesje en bouwhelm, dat de verbouwing van het Binnenhof wat duurder gaat uitvallen. De begroting staat nu op 2 miljard euro en dat is zeker nog niet het eindbedrag, als we Hugo mogen geloven. In 2015 werd tot deze ingrijpende verbouwing besloten en was die begroot op 450 miljoen euro. In 2021 startte men echt met de verbouwing en verhuisden de bewoners van het Binnenhof naar een tijdelijk onderkomen in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. Het verbouwen van dat gebouw aan de Bezuidenhoutseweg had ruim drie jaar geduurd en daar vlogen de miljoenen ook al over tafel. Ik zou zeggen, laat het parlement lekker zitten waar ze nu zitten, want de democratie functioneert nog steeds. “Cees, dat kan echt niet hoor, want het Binnenhof (historische naam: Hof van Holland) is het hart de Nederlandse democratie en dat moet zo blijven!”, vindt politiek Nederland.

2 miljard euro is een 2 met 9 nullen ofwel 2.000.000.000 ofwel 2.000 miljoen. Daarvoor zou ik met een salaris van € 5.000, – 400.000 maanden ofwel 33333 jaar of wel 667 mensenlevens moeten werken. Dat is bijna niet voor te stellen, toch?

Bijna afgebroken! Tot twee keer toe zijn er plannen geweest om het Binnenhof af te breken. Tussen 1806 en 1810 werd het land bestuurd vanuit Amsterdam: koning Lodewijk Napoleon verplaatste zijn zetel naar Amsterdam. Koning Lodewijk stelde het complex ter beschikking aan het Departement van Oorlog, dat in een groot deel van het gebouwencomplex een militaire opleiding vestigde met ruim 1.500 leerlingen. Op andere delen van het Binnenhof werden vertrekken gebruikt door lokale verenigingen, of ze dienden als opslagruimte. Een deel stond leeg. De koning stuurde zijn minister van Financiën Alexander Gogel naar Den Haag om een rapport op te stellen over de staat van het Binnenhof. Gogel stelde dat het Binnenhof in een zeer slechte staat was en adviseerde zelfs om grote delen af te breken, waaronder de Ridderzaal, alle grafelijke vertrekken, de stadhouderlijke vleugel en de overige bebouwing aan de zuid- en oostzijde van het Binnenhof. Het sloopmateriaal kon dan worden verkocht aan de meestbiedende, concludeerde Gogel.

De tweede keer dat er dreiging was om het Binnenhof af te breken was in 1848. De toenmalige Staten-Generaal wilden een duidelijk signaal afgeven dat de grondwetsherziening van 1848 de macht bij de Staten-Generaal legde in plaats van bij de koning. Het leek de leden een goed idee om als gebaar het oude machtscentrum af te breken en nieuwe regeringsgebouwen neer te zetten. De lokale bevolking had echter meer oog voor de historische waarde van het Binnenhof en kwam met succes in verzet tegen de plannen. In 1863 kwam Johan Rudolph Thorbecke met nieuwe plannen voor het bouwen van een “Paleis voor de Staten-Generaal”. In dat jaar loodste hij een wet door het parlement heen dat een vervanging van de oude gebouwen mogelijk zou maken. Er werden verschillende ontwerpen gemaakt voor een nieuw parlementsgebouw, waaronder door de Beierse architecten Emil en Ludwig Lange. Deze plannen stuitten op verzet van conservatieve Eerste en Tweede Kamerleden. Uiteindelijk werden in de jaren 1870 de laatste plannen afgekeurd.

De huidige verbouwing gaat zeker tot 2028 duren, maar gezien de bevindingen bij de nodige onderzoeken nu zal het wel nog een paar jaar uitlopen. Vloeren zijn opengemaakt, muren bloot gelegd, plafonds bekeken, de gewelven onderzocht en dat leverde een beeld op dat het heel slecht gesteld is met de oude gebouwen. Zo stond het plafond van de Eerste Kamer op instorten en werd met ijzeren staven aan elkaar gehouden. Stel je eens voor dat tijdens een vergadering van de Eerste Kamer het plafond het had begeven. En met al die bevindingen en het feit dat veel materialen en arbeid explosief duurder zijn geworden is een begroting van 450 miljoen ook wel wat mager. Bijna 10 jaar later wordt het zomaar vijf keer zo duur.

De verbouwing geeft in ieder geval heel veel werkgelegenheid voor veel bedrijven en die varen er wel bij de afgelopen en komende jaren.

Maak er een hoffelijke week van.

Door cevadi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *