Gedoe in de Kamers der Staten-Generaal. Over veel zaken, o.a. de Spreidingswet, de nieuwe Pensioenwet en gaat de Koning (inkomsten)belasting betalen? Het parlementaire jaar met een Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling heeft deze week een vliegende start gemaakt. Heel veel nieuwe Kamerleden en daardoor veel maidenspeeches. Een maidenspeech in de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal is de eerste rede die een Kamerlid houdt na aantreden. Het is gebruikelijk dat als een nieuw lid zijn of haar maidenspeech houdt, deze niet wordt geïnterrumpeerd. Dat laatste overigens mag wel als het betreffende Kamerlid dat zelf aangeeft. Na afloop zijn er felicitaties van de andere leden. Het begrip maidenspeech vindt zijn oorsprong in het Britse parlement. Een maidenspeech wordt meestal gestart met een paar persoonlijke zaken, maar daarna gaat het over het onderwerp waarover de Kamer debatteert en worden vragen gesteld aan vak K ofwel de betreffende Minister of Staatssecretaris. Die maidenspeeches zijn wel heel divers als het om het persoonlijke deel gaat en je ziet bij sommigen de nervositeit ervan druipen. Bij anderen merk en hoor je dat ze vaker ‘voor de klas’ hebben gestaan in vorige maatschappelijke functies. Is de speech klaar dan is er applaus van de overige Kamerleden door het roffelen op de bankjes. De voorzitter schorst de vergadering en zijn er een bloemetje, handjes, knuffels en soms kusjes van de collega’s. Dan weer over naar de orde van de dag.  

Zo was er deze week o.a. een debat over de Wet nieuwe pensioenen. Met name partijen als NSC, van Pieter Omtzigt, willen die wet aangepast zien. Demissionair Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hoorde het allemaal gelaten aan, maar was geenszins van plan die wet open te breken en daarmee de ingediende moties uit te voeren. Eerste en Tweede Kamer hebben die wet in 2023 aangenomen. De wet is daarmee op 1 juli 2023 ingegaan. Op die datum is een overgangsfase van enkele jaren gestart, waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren. Als pensionado ’s merken we dat pas over enkele jaren en weten of de nieuwe wet in ons voordeel of nadeel werkt.  

Vervolgens waren we deze week rechtstreeks getuige van de discussie onder senatoren over de spreidingswet in de Eerste Kamer. Staatssecretaris van der Burg was vurig in zijn betoog en antwoorden op vragen van de fracties. De VVD-fractie lag eerst nog dwars. VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz-Zegerius had in de Tweede Kamer een motie ingediend met de vraag aan de Eerste Kamer de wet niet in behandeling te nemen. Ondanks die motie maakte de VVD-fractie een draai en gaat collectief vóór de invoering van de wet stemmen. Een dolk in de rug van de partijleider en demissionair minister Yeşilgöz. Wilders op zijn achterste poten en dat net nu die rechtste partijen die tegen de wet zijn in onderhandelingen zitten voor een nieuw kabinet. Eens kijken hoe informateur Plasterk die varkentje gaat wassen.  

Gaat de Koning belasting betalen? Om de zoveel jaren laait die discussie weer op. ‘Gelijke monniken gelijke kappen’, hoor je dan vaak als argument. Deze uitdrukking betekent dat je mensen die qua achtergrond hetzelfde zijn, op dezelfde manier behoort te behandelen. Omdat dat wel zo eerlijk is. Om een willekeurig voorbeeld te noemen: iedereen in Nederland heeft het recht op goed onderwijs en medische zorg, los van iemands religieuze overtuiging of etnische afkomst. Elke burger in ons land heeft op dat gebied dan ook dezelfde rechten als een ander. Maar hebben we het met het Koningshuis wel over gelijke monniken en kappen. Neen, zou ik zeggen. Een tweederde meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer is het er nu over eens: het koningshuis moet inkomstenbelasting gaan betalen. Deze meerderheid zou ervoor kunnen zorgen dat er een grondwetswijziging komt, wat overigens jaren kan gaan duren. Wat hoor je zoal voor en tegen? Het is symboolpolitiek, blauwbloed ook een blauwe enveloppe, we zijn nog steeds een sprookje van honderden jaren in stand aan het houden voor iemand die in een bepaalde wieg is geboren. Maar, gaan we dan het huidige persoonlijke (netto) salaris (ruim één miljoen euro) zo verhogen dat de Koning, na het betalen van 49% inkomstenbelasting hetzelfde salaris houdt? Dan is het lood om oud ijzer! De Koning laat het aan de politiek. Hij mag er wel wat van vinden, maar dat niet met ons delen. Wordt zeker vervolgd.  

Maak er een koninklijke week van!  

Door cevadi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *