De Tweede Kamer is met reces van 8 juli t/m 5 september 2022 lees ik op NPO-politiek. Jammer, want ik kijk graag naar de debatten in het parlement. Acht weken maar liefst wordt er geen politiek bedreven zou je zeggen, maar niets is minder waar. We merken er alleen verdomd weinig van, tenzij er een bommetje wordt gegooid in de Hofvijver.

Dat bommetje betrof niet de klimaatcrisis, de coronacrisis, de toeslagencrisis of de energiecrisis. Ook niet de vluchtelingencrisiscrisis, de woningcrisis, de personeelscrisis of de crisis in Groningen rond de gaswinning. Neen, het betrof de stikstofcrisis. Op grond van een rechtelijke uitspraken moet Nederland voldoen aan reductie van de stikstofuitstoot. Daarop hebben ze in de formatie van Rutte IV harde afspraken gemaakt en dat alles moet in 2030 gerealiseerd zijn volgens die regeringsplannen.

Bij het CDA zijn ze volgens mij de vakantieperiode op retraite geweest omdat de aanhang flink terugloopt en overloopt naar de BBB van kamereenlinge Caroline van der Plas. Volgens de laatste peilingen eind juli groeit BBB flink en komt in de buurt van D66 en de PVV en gaat het CDA ruimschoots voorbij. Dat vindt het CDA onder aanvoering van Wopke Hoekstra, tegenwoordig met baard, natuurlijk niet fijn, want al die boeren lopen weg. En dus werd het tijd voor een list en dat was een interviewtje met Wopke in de krant vorige week. Daarin verklaarde hij, als partijleider van het CDA, dat 2030 voor het CDA niet heilig is. Boeren tevreden, maar Rutte, Kaag en Van der Wal (minister van Natuur en Stikstof), die laatste als vertolker van het slechte nieuws aan de boeren, stonden natuurlijk op hun achterste benen. Crisis in het kabinet en voor de oppositie in de Tweede Kamer onder leiding van Wilders (PVV) opnieuw aanleiding om het kabinet op het matje te roepen en het vertrouwen wederom op te zeggen. Maar ja, de politiek is op reces en tijdens een reces zijn er doorgaans geen vergaderingen in de Kamer. Toch blijven de Kamerleden de actualiteit volgen en is het altijd mogelijk om in het reces een debat te voeren. Wanneer dertig of meer Kamerleden een debat willen, roept de Voorzitter de vergadering bijeen. Tijdens de regeling van werkzaamheden blijkt of er een meerderheid is om het debat te voeren en bespreekt de Kamer hoe dat plaats moet vinden. Ook het kabinet kan het verzoek indienen om een debat met de Kamer te voeren. Dat laatste was zeker niet het geval, maar de oppositie verzamelde voldoende stemmen om een debat te voeren. Aldus werden Rutte, Kaag en Hoekstra opgeroepen en moesten zij afgelopen dinsdag plaatsnemen in vak K. Kaag bleek ziek en zelfs even opgenomen te zijn in het ziekenhuis. Zij werd vervangen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gennip. Wilders, de aanvrager van het debat, deed rond 11 uur de ouverture, met felle uithalen aan het kabinet en Hoekstra in het bijzonder. We zijn niet anders gewend van Geert. Met de nodige onderbrekingen duurde dit debat, die dus over de uitspraken van Hoekstra en ook over de koopkracht ging, tot ruim over tienen ’s avonds. Elf uur debatteren en wat heeft het opgeleverd; NIETS, NADA, NOTHING!  Alle door de oppositie ingediende moties, waaronder uiteraard een motie van wantrouwen van de PVV, werden afgewezen. Hoekstra hield zich staande en bleef achter zijn uitspraken staan gedaan in het AD. Daarin zei Hoekstra dat de stikstofafspraken uit het regeerakkoord, om de stikstofuitstoot uiterlijk in 2030 met de helft terug te dringen, niet heilig zijn en ook dat er minstens tien miljard euro nodig is voor koopkrachtmaatregelen. Misschien hadden de regering en de Kamerleden beter deze tijd kunnen besteden aan zoeken naar een oplossing voor de onmenselijke toestanden in Ter Apel, waar honderden immigranten buiten moeten slapen en geen goede en onvoldoende sanitair hebben. Voor het eerst heeft naast het Rode Kruis nu ook Artsen zonder Grenzen hulp geboden. Omdat de Nederlandse overheid het niet voor elkaar krijgt om menswaardige leefomstandigheden te bieden, schieten zij te hulp met een medisch team. ‘Dit is echt een oplossing voor de korte termijn. Artsen zonder Grenzen zou hier niet moeten zijn,’ zegt directeur Judith Sargentini. Hallo Rutte, hallo Kaag, hallo Hoekstra, hallo kabinet, waar zijn jullie mee bezig? Actie!

In Oekraïne wordt nu al een half jaar gevochten met Rusland. Een oorlog die er helemaal niet zou moeten zijn en dat alleen omdat Poetin het een beetje in zijn bol heeft gekregen. Tijd voor een flink reces, Vladimir!

Maak er een crisisloze week van!

 

Door cevadi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *